Jouw data: privacy melding

Voor de werking van deze website worden cookies ingezet. Niet om met Google of Facebook te delen, maar om een bepaalde functie mogelijk te maken. Je kunt namelijk punten winnen, transitors genaamd. Met transitors kun jij de wereld groener maken, letterlijk. Door over de website te surfen of een van onze spelletjes te spelen verdien je deze punten en dat wordt bijgehouden met cookies. Als je besluit niets met je punten te doen, dan gooien wij die cookies weer weg.

Verder
Ja, je mag die cookies gebruiken

A FUN AND ENGAGING WAY
TO EDUCATE YOUR WORKFORCE

Onze missie

Onze missie: Een realtime verbinding leggen tussen praktijk en onderwijs om duurzaam denken en doen te versnellen

We hebben maar 1 aarde, echt waar. Dat klinkt misschien logisch, maar de gemiddelde Nederlander leeft alsof we er 3.6 hebben! Dit besef is belangrijk, daarom maakten we hier een spelletje van. Zodat ook jij te weten komt hoeveel aardes jij gebruikt. Test jouw impact.

De wereld vraagt om oplossingen voor klimaatverandering, armoedebestrijding, inclusiviteit, het opraken van grondstoffen, de plastic soep, ontbossing en het verlies van biodiversiteit.

Er zijn oplossingen. De 17 Sustainable Development Goals, de Circulaire Economie en de Energie Transitie gaan over de oplossingen. Om deze behendig toe te passen, zetten wij menselijke ontwikkeling voorop. One Future Play streeft naar het verankeren van duurzame ontwikkeling in ons denken én doen.

Wij geloven erin dat leren de kern van de oplossing is: Het opdoen van bewustzijn, kennis, vaardigheden en waarden die duurzaam denken en doen logisch en parktisch maken.

En wij denken dat we dat leerproces meervoudig kunnen versnellen door:

  1. de manier van leren te doorvlechten met gamification
  2. collectieve competentie gaps binnen organisaties en sectoren te meten
  3. het onderwijs te laten aansluiten op die competentie gaps, zodat de instroom tot de arbeidsmarkt al op niveau is

We zijn nu bij stap 1 en 2.

Hoe we dat aanpakken, lees je hier (bewustzijn) en hier (corporate sustainability)

Ons denken en doen wordt deels bepaald door (organisatie)cultuur en deels door onze kennis en skills. Het is One Future Play's maatschappelijke missie om de capaciteit voor duurzame ontwikkeling versneld te vergroten. Wij geven medewerkers inzicht in welke duurzame keuzes zij kunnen maken, welk handelingsperspectief zij hebben. Want duurzame ontwikkeling is van iedereen en dat eigenaarschap is van groot belang.
 

Wie zijn wij?

One Future Play is een eclectische mix van intrinsiek gemotiveerde experts - antropologen, milieuwetenschappers, creatieven en technici - die zich vandaag inzetten voor de wereld van morgen. Alles wat wij doen, ademt zingeving en bevlogenheid.  

We hebben kennis over duurzame ontwikkeling, de SDG's, circulaire economie en weten hoe we dit kunnen overbrengen bij een diverse doelgroep. Het concreet en praktisch maken van de uitdagingen en oplossingen is onze expertise geworden. Als cultuurspecialisten willen we dan ook eerst de doelgroep kennen voor we een boodschap verspreiden. 


 

Onze droom voor de nabije toekomst

Wij werken aan een leefbare planeet voor al het leven. Dit doen we door bewustzijn, kennis en handelingsperspectief te bieden binnen bedrijven. In het bedrijfsleven is immers een grote winst te behalen, het zijn grote spelers die veel impact hebben.

Wij geloven dat we spelenderwijs verandering teweeg kunnen brengen. Met het vingertje wijzen heeft geen zin. Duurzame ontwikkeling is juist leuk en uitdagend, het vraagt om innovatie en creativiteit. 

In onze droom voor de toekomst leiden kennis, houding en gedrag tot radicale maatschappelijke omwentelingen. Het is onze wens dat:

  • Economische beslissingen voortaan afgewogen worden tegen duurzame criteria.

  • Duurzaamheid verweven is in het onderwijs.

  • Wij als wereldbevolking in balans met moeder aarde leven.

  • Niet-duurzame beroepen plaatsgemaakt hebben voor nog onbekende duurzame beroepen.

  • One Future Play een wereldwijde organisatie is die bijdraagt aan blijvende duurzame ontwikkeling.

 

De klok is aan het tikken tot 2020, elke dag neemt de noodzaak toe voor onze missie. Dat versterkt de wilskracht van ons team om van One Future Play een succes te maken.

 

Voor meer inzicht in 'waarom wij': lees onze blog "Zo kan het ook: een spel om de wereld te redden"
 

                

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

RESEARCH & SALES

Thijs Struijk

CEO

+31616095896


Ilse Hoekstra

Sustainability Consultant


Nine de Jonge

Sustainability Consultant

CREATIVE DEVELOPMENT

MARKETING & CREATION

Dylan Alling

CMO

+31624644498


Maria Van Veelen

UX/UI Designer


Thomas van Veelen

Gamification Consultant

TECHNICAL DEVELOPMENT

TECH & SUPPORT

Perry Borst

CTO

+31636375612


Colin Brandligt

Front-end Developer


Jeroen Verloop

Back-end Developer