Jouw data: privacy melding

Voor de werking van deze website worden cookies ingezet. Niet om met Google of Facebook te delen, maar om een bepaalde functie mogelijk te maken. Je kunt namelijk punten winnen, transitors genaamd. Met transitors kun jij de wereld groener maken, letterlijk. Door over de website te surfen of een van onze spelletjes te spelen verdien je deze punten en dat wordt bijgehouden met cookies. Als je besluit niets met je punten te doen, dan gooien wij die cookies weer weg.

Verder
Ja, je mag die cookies gebruiken

A FUN AND ENGAGING WAY
TO EDUCATE YOUR WORKFORCE

Van corporate strategie naar menselijk denken en doen

Figuur 1) een voorbeeld van een custom sustainability games: De Utregse Duurzaamheidsspelen

 

The Custom Your Company Sustainability Games

Duurzame ontwikkeling en de circulaire economie bieden kansen voor iedereen.

Ieder zichzelf respecterende organisatie - is onze verwachting - werkt dan ook aan een strategie om circulair denken en doen in de praktijk om te zetten in daden (portfolio).

One Future Play vertaalt de duurzaamheidsstrategie naar doelen in termen van Cultuur & Competenties.

Daarna stippelen we samen een traject uit om te werken aan vijf basis principes*.

 1. een bewuste basis
 2. corporate common understanding
 3. persoonlijk en collectief leren en ontwikkelen
 4. een duurzaam portfolio (als basis voor casuistiek)
 5. organizational capability gap analysis

De circulaire economie wordt daarmee een opgave van Learning & Development.

Met als beoogd resultaat:

Een betrokken workforce, die dezelfde taal spreekt én nieuwe kennis en skills ontwikkelt.
 

Heel mooi verhaal One Future Play, maar hoe dan?

In 2013 werkten ruim 200 werkgevers mee aan een groot landelijk onderzoek, waarin we (toen nog Groene Generatie) zochten naar de competenties die nodig zijn om duurzaamheid te versnellen.

Dat onderzoek is de basis geworden voor het gamified learning platform waarmee One Future Play in 2018 zichzelf lanceerde. Dat platform, The Sustainability Games Framework, ondersteunt de hierboven genoemde vijf basis principes.

Figuur 2) The Sustainability Games bestaat uit een combinatie van spelrondes en een doorlopende verhaallijn.

 

Om tot de verhaallijn, vormgeving en de inhoud van de spelrondes te komen zijn de volgende acht stappen te nemen:

 1. Vooronderzoek
 2. Antropologisch veldwerk (cultuurfoto)
 3. Duurzaamheidsanalyse
 4. Competentiematrix
 5. Schaalbaar creatief concept (inclusief verhaallijn en communicatiestrategie)
 6. Testbare inhoud
 7. Productie van video, images en copy
 8. Technische implementatie

Iedere stap is een oplevering die in nauwe samenwerking wordt gezet.
Samen vormen deze stappen de setup.

Zodra deze stappen zijn gezet, kan worden begonnen met het ondersteunen van de vijf basis principes. Nu zijn we letterlijk in de supportfase terecht gekomen. De communicatiestrategie wordt uitgevoerd en medewerkers worden verleid om te gaan spelen.

 

Figuur 3) Een individuele testuitslag

 

Kortom:

Samen duiken we in jullie organisatiecultuur, duurzaamheidsstrategie- en doelstellingen. Daarna begeleidt One Future Play jouw organisatie van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. De (cultuur)onderzoeken, kansenanalyses, campagnes en spel helpen de cultuur en de mensen om nieuwe kennis, skills en waarden te verinnerlijken.

 

Learning & Development

The Sustainability Games framework is toepasbaar als onderdeel van iedere duurzaamheidstrategie voor de volgende HR activiteiten:

 • Employer Branding
 • On Boarding
 • Employee Engagement
 • Change Agent identification
 • E-learning
 • Organizational Capability Gap Analysis

 

Figuur 4) Vergelijken van teams en functiegroepen

 

Voorbeelden van custom sustainability games kun je hier vinden: Challenges

Customs zijn o.a. ingezet bij Engie, Rijkswaterstaat, ProRail, Gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Breda

 

Onze visie op: Cultuur & Competenties

Het zijn de mensen en hun competenties en de organisatie en haar cultuur die samen jullie richting bepalen. Soms komt motivatie van binnenuit, maar meestal is het een externe aanpassing omdat de markt het vraagt, de regelgeving dwingt of de maatschappij de druk verhoogt.

Cultuur geeft unieke antwoorden op universele vragen. Die universele vragen zijn rap aan het veranderen. Competenties vertellen iets over jullie vermogen om de nieuwe vragen te beantwoorden. One Future Play ondersteunt bij het ontwikkelen van een pro-actieve organisatiecultuur en de juiste competenties.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

RESEARCH & SALES

Thijs Struijk

CEO

+31616095896


Ilse Hoekstra

Sustainability Consultant


Nine de Jonge

Sustainability Consultant

CREATIVE DEVELOPMENT

MARKETING & CREATION

Dylan Alling

CMO

+31624644498


Maria Van Veelen

UX/UI Designer


Thomas van Veelen

Gamification Consultant

TECHNICAL DEVELOPMENT

TECH & SUPPORT

Perry Borst

CTO

+31636375612


Colin Brandligt

Front-end Developer


Jeroen Verloop

Back-end Developer