Jouw data: privacy melding

Voor de werking van deze website worden cookies ingezet. Niet om met Google of Facebook te delen, maar om een bepaalde functie mogelijk te maken. Je kunt namelijk punten winnen, transitors genaamd. Met transitors kun jij de wereld groener maken, letterlijk. Door over de website te surfen of een van onze spelletjes te spelen verdien je deze punten en dat wordt bijgehouden met cookies. Als je besluit niets met je punten te doen, dan gooien wij die cookies weer weg.

Verder
Ja, je mag die cookies gebruiken

Challenges

Zoektocht naar de definitie van circulaire economie

Door Nine de Jonge

Het afgelopen jaar hebben wij diverse opdrachten gehad, we onderzochten de betonsector, architectenbureaus en liepen rond bij gemeenten. Eén probleem zagen we steeds terugkomen: de onduidelijke definitie van circulaire economie. Elk team lijkt het wiel opnieuw uit te vinden en een eigen definitie samen te stellen. Dit leidt tot veel misverstanden, de doelen worden niet bereikt en partners voeren de opdracht verkeerd uit. Het is dus tijd voor duidelijkheid.
 

Circulaire economie (CE) is al een relatief onbekend begrip voor de niet-expert. Als daar binnen een gemeente of semi-overheid over gecommuniceerd moet worden, creëert de onzekerheid over de definitie vaak frictie tussen uitvoer en beleid. Er is onduidelijkheid: “Wij zeggen wel dat dit een circulair project is, maar is dat wel zo?”. Een duidelijke definitie helpt ook bij het kwantificeren van CE en ter verantwoording van het belang van CE. Een circulair project vraagt namelijk om een andere manier van werken. 
 

Misverstanden over de definitie

Kirchherr, Reike en Hekkert (2017) deden onderzoek naar de definitie van circulaire economie. Hun bevindingen delen ze in het artikel ‘Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions’. Een aantal dingen vielen hen op bij deze analyse van de CE definitie:

  • CE wordt meestal gezien als ‘reduce, reuse and recycle’. Waarbij recycle de meeste aandacht krijgt en reduce vaak vergeten wordt. 
  • Vaak wordt er geen aandacht besteed aan de noodzaak om een systematische verandering door te voeren. 
  • De link naar duurzame ontwikkeling leek vaak afwezig. 
  • En tot slot viel het ook op dat er meestal een economisch doel voor ogen was, daarna pas de kwaliteit van het milieu. Sociale gelijkheid en de toekomstige generaties werden zelden genoemd hierbij. Terwijl juist de samenhang van ‘people, planet, profit’ van belang is.
     

Alomvattende definitie

De definitie die Kircherr et al. samenstelde aan de hand van hun onderzoek is als volgt:
“Een economisch systeem dat het lineaire ‘end-of-life’ concept vervangt door vermindering, en als alternatief hergebruik, recyclen en het terugwinnen van materialen bij productie/distributie en consumptie processen. Dit gebeurt zowel kleinschalig als op landelijk niveau, met als doel om duurzame ontwikkeling te bereiken.

“Hiermee wordt dan ook tegelijkertijd de kwaliteit van het milieu, economische voorspoed en sociale gelijkheid gecreëerd, in het voordeel van de huidige en toekomstige generaties. Dit wordt mogelijk gemaakt door nieuwe business modellen en verantwoordelijke consumenten.” (Kircherr et al., 2017, p229, vertaling OFP)


Conclusie: met enkel recycling draag je niet bij aan de circulaire economie; het gaat om een systemische aanpak. 


We hopen dat deze definitie duidelijkheid zal brengen en vraagtekens en fricties zal verhelpen. Wij helpen graag om te zorgen dat jouw bedrijf de circulaire doelstellingen behaalt. Bekijk bijvoorbeeld de Duurzame Booster Workshop: 1-2-3 en klaar, een concrete invulling aan je duurzame voornemens. Doe 'm deze winter nog en krijg 30% korting http://onefutureplay.nl/duurzame-booster-workshop


Lees het hele artikel op: Sciencedirect.com