Jouw data: privacy melding

Voor de werking van deze website worden cookies ingezet. Niet om met Google of Facebook te delen, maar om een bepaalde functie mogelijk te maken. Je kunt namelijk punten winnen, transitors genaamd. Met transitors kun jij de wereld groener maken, letterlijk. Door over de website te surfen of een van onze spelletjes te spelen verdien je deze punten en dat wordt bijgehouden met cookies. Als je besluit niets met je punten te doen, dan gooien wij die cookies weer weg.

Verder
Ja, je mag die cookies gebruiken

Challenges

Kick-off Gemeente Haarlemmermeer

Voor de medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer ontwikkelen wij een game. Het doel is om het duurzaamheidsbeleid van de afgelopen vier jaar te verankeren. Het wordt een aangepast assessment gericht op drie domeinen: fysiek, sociaal en bedrijfsvoering & dienstverlening.

Verankering van duurzaamheidsvaardigheden

One Future Play streeft er naar om duurzaamheid te verankeren in de organisatie. De game illustreert hoe ze interdisciplinair kunenn gaan samenwerken. Door het aannemen van verschillende perspectieven worden ambitieuze doelen bereikt.

 

Aangepast door kwalitatief onderzoek

Op het moment doen de bedrijfsantropologen veldwerk op de verschillende kantoorlocaties. We maken verschillende versies van de game, om zo aan te sluiten bij de specifieke cultuur van de gemeente. We geloven dat contextueel relevante interactie de transitie naar circulaire samenwerking ondersteunt. Elke aangepaste game ademt de dagelijkse omgeving van de medewerkers en bevat inside jokes. Het spelen van ons spel is zowel verrassend als verhelderend.