Jouw data: privacy melding

Voor de werking van deze website worden cookies ingezet. Niet om met Google of Facebook te delen, maar om een bepaalde functie mogelijk te maken. Je kunt namelijk punten winnen, transitors genaamd. Met transitors kun jij de wereld groener maken, letterlijk. Door over de website te surfen of een van onze spelletjes te spelen verdien je deze punten en dat wordt bijgehouden met cookies. Als je besluit niets met je punten te doen, dan gooien wij die cookies weer weg.

Verder
Ja, je mag die cookies gebruiken

Challenges

Haarlemmermeer: duurzame domeinen dankzij spel

Gemeente Haarlemmermeer wil het ambitieuze duurzaamheidsprogramma verankeren in het DNA van de organisatie. Een herkenbare uitdaging, die wij bij meerdere gemeenten zijn tegengekomen. Met name de domeinoverschrijdende aard van de duurzaamheidsproblematiek wil nog wel eens de kop op steken. Een uitgelezen kans voor One Future Play om de veelzijdigheid van het framework te demonstreren.

Op basis van de differentiatie in de domeinen ‘Fysiek’, ‘Sociaal’ en ‘Bedrijfsvoering’, heeft One Future Play maar liefst vier versies van de Sustainability Games gemaakt voor de gemeente Haarlemmermeer: een versie die in principe voor alle medewerkers van toepassing is en drie ‘domeinspecifieke’ versies.

Omdat elk domein een eigen expertise en cultuur heeft, is steeds gedifferentieerd op kennisniveau en taalgebruik. Daarnaast is er aandacht voor de nodige interdisciplinaire samenwerking, steeds aangeboden in doelgroepspecifieke communicatie.


Maatwerk vereist voorwerk

Veldwerk
One Future Play heeft cultuuronderzoek verricht op de werkplek. De uitgelezen plek om cultuur te snuiven is op de sociale ontmoetingsplekken, zoals bij de koffieautomaat en tijdens een (bedrijfs)pubquiz. Kernvraag: wat is de (domeinspecifieke) relatie van werknemers met duurzaamheid?

Belangrijk is dat zowel persoonlijke als werkinhoudelijke relatie van belang zijn. Daarnaast vonden interviews plaats met experts binnen duurzame leefomgeving, sociale duurzaamheid en de circulaire infrastructuur. Bestaande kennis in de organisatie haalden wij op die manier naar boven.

Documentatie
Aanvullend op het veldwerk verrichtten wij een aanzienlijke hoeveelheid ‘desk research’: duurzaamheidsbeleid, meerjarenstrategie, artikelen over circulaire projecten van de gemeente, et cetera. De daaruit gedestilleerde duurzaamheidsstrategie koppelden wij aan de duurzame competenties van de UNESCO. Het resultaat laat duidelijk per domein zien welke competenties bijdragen aan de optimale borging van duurzame ontwikkeling in de organisatie.


Vijf duurzame uitdagingen voor de Gemeente Haarlemmermeer 

(1) Duurzaam groeien
Haarlemmermeer is een snel groeiende gemeente. Dat leidt tot een aantal vraagstukken op het terrein van duurzame gebiedsontwikkeling, zoals: van het gas af in de nieuwe wijken, groenbeheer met aandacht voor biodiversiteit, circulaire infrastructuur en het belang van sociale vraagstukken in gebiedsontwikkeling. 

(2) Interdisciplinaire samenwerking 
Opvallend is de noodzaak om de domeinen meer met elkaar te verbinden en samenwerking te stimuleren. Werken op geïsoleerde eilandjes werkt vingerwijzen in de hand en stappen worden niet gezet terwijl de expertise en kennis al in huis zijn. Verantwoordelijkheid nemen en delen blijkt cruciaal bij duurzaamheidsvraagstukken. 

(3) Vertaling duurzaamheid naar werk
Soms is het lastig om duurzaamheid te vertalen naar concrete werkzaamheden. In het sociaal domein speelt de behoefte om inzicht te creëren in het concept ‘sociale duurzaamheid’ en de relatie met milieu-sociale vraagstukken. Terwijl het bij bedrijfsvoering juist gaat over duurzame inkoop, facilitair management, gemeentelijk energiebeleid en de rol van HR in duurzaamheid/Human Capital relatie. 

(4) Betekenis duurzame ontwikkeling
Per domein verschilt de invulling van het concept “duurzaamheid”. Terwijl de ene collega tevreden is met afvalscheiden, ambieert de ander circulaire bruggen en verkeersborden gemaakt van groenafval. 

(5) Het moet wel leuk zijn
Het beste bij de werksfeer past een luchtige benadering met grapjes. Duurzaamheid komt helaas al snel belerend over. 
 

Badeend als prijs

De intensieve en langdurige samenwerking met Gemeente Haarlemmermeer heeft veel ontwikkelingen in gang gezet. De uitdaging van One Future Play om keer op keer een speels, engaging antwoord te vinden op de specifieke uitdagingen van elke situatie. Dat hoeft lang niet altijd groots te zijn, overigens.

Zodra bekend werd dat het serieuze karakter van duurzaamheid een struikelblok zou kunnen vormen, introduceerde One Future Play een badeend als visueel herkenningsteken. De speler met de hoogste score ontving zelfs een groot exemplaar als trofee!

Op de Dag van de Duurzaamheid speelden wij de domein-onafhankelijke’ game met zo’n vijftig medewerkers. Een enorm succes, zo blijkt ook uit de reactie van wethouder John Nederstigt, nummer 30 uit Trouw Duurzame Top100:

"Veel succesvolle projecten zijn begonnen met een spelletje. Echt leuk!"

Op naar de volgende games, een voor elk domein!

Meer weten?
Haarlemmermeer wint een prijs voor meest circulaire gemeente: 
https://haarlemmermeergemeente.nl/haal-er-meer-uit/haarlemmermeer-behoort-tot-beste-circulaire-regios-van-het-land