Jouw data: privacy melding

Voor de werking van deze website worden cookies ingezet. Niet om met Google of Facebook te delen, maar om een bepaalde functie mogelijk te maken. Je kunt namelijk punten winnen, transitors genaamd. Met transitors kun jij de wereld groener maken, letterlijk. Door over de website te surfen of een van onze spelletjes te spelen verdien je deze punten en dat wordt bijgehouden met cookies. Als je besluit niets met je punten te doen, dan gooien wij die cookies weer weg.

Verder
Ja, je mag die cookies gebruiken

Challenges

Gemeente Breda: de Sustainable Development Goals als leidraad

Er is steeds meer aandacht voor de Sustainable Development Goals in Nederland. Het aantal bedrijven dat zich in Nederland inzet voor de Goals is toegenomen ten opzichte van 2017. Zo ook Gemeente Breda. Afgelopen tijd hebben wij gewerkt aan een tool die medewerkers van de gemeente koppelt aan 3 SDG's. Door het spelen van de game krijgen de medewerkers inzicht in de betekenis van die SDG's. 

Duurzame ontwikkeling is een breed begrip
De Sustainable Development Goals, zijn 17 doelen van de Verenigde Naties voor een duurzame wereld in 2030. Duurzaamheid wordt hier in de breedste zin gebruikt. De doelen gaan over de wereldproblematieken als: schoon water, toegang tot educatie, gendergelijkheid, klimaatactie, eerlijk werk en mondiale samenwerking.


Focusgebieden
Veel organisaties kiezen een SDG uit waaraan ze willen werken. Soms zijn het er meerdere, passend bij de missie en visie van de organisatie. Gemeente Breda heeft gekozen voor de SDG 3 (Goede Gezondheid en Welzijn), SDG 9 (Industrie, Innovatie, en Infrastructuur), en SDG 11 (Duurzame Steden en Gemeenschappen). In Nederland wordt er veel gekozen voor SDG 8 (Eerlijk Werk en Economische Groei) en 13 (Klimaatactie). 


Integratie van de doelen
Een volgende stap is hoe je dit communiceert binnen de organisatie. Hoe betrek je je collega’s en medewerkers om ook met de SDG’s te werken, en daar ook op de rapporteren? Wat gebeurt er met de overige SDG’s? Daar kunnen wij bij helpen. Voor gemeente Breda hebben wij onderzocht welke raakvlakken hun beleid heeft met de 17 SDG's. Daaruit hebben wij vragen geformuleerd voor de game, zodat de medewerkers spelenderwijs inzicht krijgen in de relatie tussen de SDG's en hun werkzaamheden. 


Spelenderwijs aan de slag
In de verschillende spelmodules (bewustzijn, kennis en affiniteit) worden de medewerkers gekoppeld met een SDG waar zij het meeste affiniteit hebben. Dit geeft inzicht in de kennis binnen de organisatie. Zo kan in kaart gebracht worden waar in de organisatie welke SDG's prominent aanwezig zijn. Vervolgens kunnen teams of medewerkers met affiniteit voor bijvoorbeeld SDG 11 samengebracht worden om hier beleid over te maken, of over te rapporteren. 

Wij hopen dit in de toekomst uit te kunnen breiden naar andere organisaties en gemeenten. De tool is namelijk gepersonaliseerd, gebaseerd op eigen beleid en praktijkvoorbeelden. Wij denken dat het vele andere kan helpen de 17 SDG's te relateren aan hun dagelijks werk. 
 

Meer weten over de SDG's?
In Nederland: http://www.sdgnederland.nl/
In lokaal beleid: https://vng.nl/global-goals-gemeenten/de-17-global-goals