Jouw data: privacy melding

Voor de werking van deze website worden cookies ingezet. Niet om met Google of Facebook te delen, maar om een bepaalde functie mogelijk te maken. Je kunt namelijk punten winnen, transitors genaamd. Met transitors kun jij de wereld groener maken, letterlijk. Door over de website te surfen of een van onze spelletjes te spelen verdien je deze punten en dat wordt bijgehouden met cookies. Als je besluit niets met je punten te doen, dan gooien wij die cookies weer weg.

Verder
Ja, je mag die cookies gebruiken

Challenges

5 misvattingen over de Sustainable Development Goals ontkracht


De Sustainable Development Goals, of SDG’s, zijn 17 doelen voor een betere wereld in 2030. Gebaseerd op de eerdere versie, de Millennium Goals van 2000-2015, zijn de SDG’s relevanter dan ooit. Er moet veel gebeuren voor 2030. Dat valt niet mee; er zijn veel misvattingen over de SDG’s. De vijf belangrijkste zetten wij voor je op een rijtje.
 

(1) De SDG’s gaan alleen over internationaal beleid, van de VN. 
Ja en nee. De SDG's zijn op alle niveaus relevant voor beleid: van internationale tot lokale overheden.


(2) De SDG's hoeven alleen op nationaal niveau gerapporteerd te worden. 
Nee, ook op lokaal niveau. Dus ook voor gemeenten zijn ze relevant. Ja, voor rapportage, maar ook als beleidskader en als basis voor een internationaal samenwerkingsverband. Meer weten? Lees dan dit rapport over het belang van lokale overheden in de Sustainable Development Goals: vng.nl


(3) De SDG's gaan vooral over ontwikkelingslanden. Voor Nederland zijn ze niet zo relevant. 
Jawel, hoor. De 17 SDG's behandelen globale thema’s, maar daarbinnen vallen 169 subdoelen. Zoals SDG 2: “Geen Honger” subdoelen stelt over duurzame landbouwpraktijken en rurale ontwikkeling. Zeker wel de Nederlandse aandacht waard. 


(4) De SDG's zijn te algemeen verwoord, daar gaat iedereen een eigen invulling aan geven. 
Ha, dat is een goeie. Ja en nee? Aan de SDG's zijn vele duidelijke en concrete indicatoren gekoppeld (zie ook: cbs.nl). Die je helpen om er kwantitatief en kwalitatief over te rapporteren. En dus over de jaren heen kan evalueren. Aan de andere kant zijn de SDG's zo geformuleerd dat verschillen in cultuur, politiek, beleidsvormen en -kaders uit alle landen meegenomen kunnen worden. Veel ruimte voor interpretatie geeft ook veel vrijheid. 


(5) De SDG's zijn 17 stappen naar een duurzaam 2030.
Nee. Het is geen stappenplan. De 17 SDG's zijn doelen die vragen om interdisciplinaire samenwerking. Dat betekent ook dat de SDG's eigenlijk het beste werken wanneer zij allemaal meegenomen worden. Inzoomen op één of meerdere SDG's zorgt ervoor dat je het grotere plaatje uit het oog verliest. Bij de doelen voor 2030 hoort dus óók een belangrijke vaardigheid van 2030: systeemdenken.